diensten

– Ontwerp
– Bouwkundig tekenwerk
– 3d tekeningen
– Het volledig verzorgen van een Omgevingsvergunning
– Toetsing bouwbesluit
– Het verzorgen van een technische omschrijving
– Inmeten en digitaliseren bestaande bebouwing
– Advisering met betrekking op energiebesparende maatregelen van uw bestaande woning
– Splitsingstekeningen

De volgende werkzaamheden besteden wij uit:

РEnergieprestatie  conform NEN 7120
– Constructieberekeningen

beste spouwmuurisolatie

index 3images